ВРУЧЕННЯ СВІДОЦТВ СЛУХАЧАМ МОВНИХ КУРСІВ

ВРУЧЕННЯ СВІДОЦТВ СЛУХАЧАМ МОВНИХ КУРСІВ

   21 квітня 2023 року відбулося вручення свідоцтв слухачам мовних курсів Лінгвістичного центру. Упродовж чотирьох місяців наші слухачі старанно працювали та успішно опановували англійську мову рівня Elementary зі своїм наставником Аліною Крук, кандидатом філологічних наук, старшим викладачем кафедри іноземних мов. Слухачі мовних курсів удосконалили свій рівень англійської мови та можуть далі опановувати іноземну мову на інших рівнях.

   З привітальним словом виступила керівник Лінгвістичного центру, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов Оксана Городиська, яка привітала випускників мовних курсів з закінченням курсу вивчення англійської мови рівня А2 та наголосила на важливості іншомовної комунікативної компетентності для майбутніх фахівців. Кінцевий результат завжди залежить від мотивованості слухачів, сумлінного ставлення до занять та виконання всіх завдань.

Щиро вітаємо з новим досягненням та отриманням свідоцтв про проходження мовних курсів Іллю Власова, здобувача третього рівня вищої освіти,  Олену Коваль та Владислава Тіторенка, здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ФСОПСР, Вячеслава Луцева та Владислава Хрещенюка, здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету фізичної кльтури, Назарія Олійника, здобувача першого (бакалаврського) рівня вищої освіти фізико-математичного факультету.

   Бажаємо випускникам мовних курсів Лінгвістичного центру нових досягнень та ефективного використання здобутих знань у міжкультурній комунікації.

Наші слухачі – найкращі!

Слухачка мовних курсів з англійської мови рівня А2 Анна ЛЕХМАН стала учасницею Програми ЄС Еразмус+ за напрямом КА171: міжнародна академічна мобільність. Анна – студентка педагогічного факультету спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Читати більше

вивчаймо англійську разом!

З 19 грудня 2022 року в Лінгвістичному центрі розпочалося навчання на мовних курсах з англійської мови рівня А2. Слухачі курсів навчаються за сучасними методиками, які передбачають комунікативний, особистісно орієнтований підходи до викладання англійської мови, навчання за допомогою інформаційних технологій та ін.. Поєднання різних методик і підходів дає змогу краще та швидше опанувати іноземну мову. Викладач на занятті постійно змінює ролі та ситуації, щоб змотивувати слухачів до вивчення англійської мови і поза межами Лінгвістичного центру. Подолати мовний бар’єр, вийти з зони комфорту та вміти вирішувати проблемні ситуації, підтримувати контакт з носіями мови – це те, чого ви досягнете, навчаючись на наших курсах. Гайда з нами! Чекаємо саме на вас! We are waiting for you, so get ready now!

ЧОМУ ВАЖЛИВО НЕ ВІДКЛАДАТИ НАВЧАННЯ НА ПОТІМ, ЯКЩО ВЖЕ ЗРОБИВ ПЕРШІ КРОКИ?

Усі в школі вивчають іноземну мову, багато хто навіть вивчав мову додатково з репетитором або на курсах, але чомусь сміливо заговорити все одно не вдається. У чому ж причина? Читати більше

ЯК ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ВПЛИВАЄ НА НАШ МОЗОК

Світ не стоїть на місці, змінюється темп життя, змінюються вимоги до сучасної людини. Світ стає більш технологічним та глобалізованим. Щоб встигнути за сучасним темпом життя людині потрібно мати здатність до швидкого засвоєння великих об’ємів інформації, вміння працювати з багатьма задачами одночасно, здатність до глибокого аналізу. Із пришвидшення темпу життя, збільшується і середня тривалість життя: кожні 10 років на 1-2 роки. Люди повинні готуватись до того, що їм доведеться працювати довше, ніж поколінню їх батьків. Це ставить виклик перед сучасною людиною і вимагає від неї постійного саморозвитку, як фізично, так і ментально.

Людина, яка не розвиває пам’ять поступово втрачає здатність до швидкого запам’ятовування та концентрації уваги. Перші прояви старіння мозку ви можете відчути раніше, ніж досягнете пенсійного віку, якщо не піддаватимете мозок тренуванню.

Наш мозок гнучкий, а пам’ять легко розвивається. Розумова активність змінює фізичні структури нашого мозку. Під час навчання активуються нейрони у відповідь на стимул. Активні нейрони зв’язуються і лежать в основі формування сірої (де нейрони взаємодіють) та білої (що пов’язує ділянки сірої) речовини мозку. Збільшення об’єму сірої речовини полегшує опрацювання лінгвістичної інформації.

Володіння принаймні двома мовами впливає на пізнання та взаємодію з навколишнім середовищем. Оволодіння іноземними мовами розкриває потенціал, що дозволяє опрацьовувати великі об’єми інформації, фокусуватися на суттєвому і відкидати другорядне. Знання іноземної мови робить Ваш кругозір ширшим. «Скільки мови Ви знаєте – стільки разів Ви людина» – відомий вислів Йоганна Вольфганга фон Ґете.

Людина, краще засвоює інформацію, якщо прикладає зусилля для запам’ятовування: вивчає, згадує, повторює, використовує в ситуації іншомовні слова та граматичні конструкції. Методики навчання передбачають завдання для самостійного опрацювання учнем матеріалу, адже активне запам’ятовування допомагає виробити міцні ланки, які в подальшому вибудуються у ланцюг знань.  Якщо кожен блок добре запам’ятався, утвориться міцна база знань із іноземної мови.

Вмотивоване, активне навчання здатне позитивно впливати на мозок людини, а знання зберігаються довготривалий час. Навіть, якщо людина не використовує отримані знання, за необхідності, вона легко відтворить ланцюг при повторенні із мінімальними зусиллями.

Використане джерело:

Сайт «Збруч»: Як мова впливає на мозок [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zbruc.eu/node/89023. 23.09.2022

21 вересня відбулась онлайн-зустріч щодо Pearson English International Certificate

21 вересня відбулась онлайн-зустріч щодо підготовки до міжнародного мовного іспиту Pearson English International Certificate.

На зустрічі виступила Наталія Сліпачук, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Наталія детально розповіла, що таке міжнародний мовний іспит, які міжнародні мовні іспити популярні в Україні, а також детально розповіла про мовний іспит Pearson, до якого можна підготуватись у Лінгвістичному центрі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Читати більше