PTE General

Pearson Test of English General (PEIC) – це міжнародний екзамен, для підлітків та дорослих, який підтверджує рівень володіння англійською мовою як іноземною.

Перевагами іспиту PTE General є:

  • безстроковий міжнародний сертифікат визнаний у світі та в Україні
  • зрозумілий та чіткий формат екзамену
  • зручна підготовка
  • відсутність окремої секції на перевірку граматики та вокабуляру
  • комунікативний підхід

   

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  Іспити PTE General  (сучасна назва Pearson English International Certificate) показують, наскільки комфортно кандидат почувався би в англомовному середовищі: як добре розумів би носіїв мови та висловлював власні думки англійською.

  Для цього на іспиті перевіряються його навички аудіювання, говоріння, читання та письма. Кандидат має продемонструвати вміння використовувати англійську мову у контексті, наближеному до реального життя.

  Існує 6 рівнів PTE General

  Письмова та усна частини іспиту перевіряються та оцінюються квалiфiкованими екзаменаторами у Великій Британії. Всi рiвнi екзамену Pearson English International Certificate відповідають Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти (Common European Framework — CEFR) та мають акредитацiю Ofqual, Велика Британiя (державна организацiя, яка контролює та регулює стандарти i якiсть іспитів).

Система оцiнювання PTE General

Вартість іспитy